Czym są mięśnie?

Czym są mięśnie?Mięśnie są specyficzna tkanka, której pochodzenie określa się jako mezenchymalne- czyli części pomiędzy dwoma głównymi listkami zarodkowymi, które to różnicują się w różne elementy naszego organizmu- głównie w mięśnie, kości, czy też skórę właściwą. Tkanka mięśniowa jest złożona z licznych pęczków mięśniowych, które następnie dzielą się na jeszcze mniejsze jednostki strukturalne i czynnościowe. Sama komórka mięśniowa jest określana mianem miocytu, który składa się z jądra komórkowego oraz sarkomeru, który stanowi elementarną jednostkę funkcjonalną naszych mięśni szkieletowych. Zbudowane one są z pęczków aktyny i miozyny- włókien białkowych, które za pośrednictwem innych dodatkowych białek mogą między sobą reagować i sprawiać, ze pęczki aktynowe przesuwają się względem filamentów miozynowych. W ten sposób występuje skurcz całego pęczka mięśniowego i dochodzi do tego, że możliwe jest poruszanie kończynami, palcami wszystkimi innymi częściami ciała, które pozostają pod kontrolą naszego układu nerwowego.